cauvonghanhphuc.com

Mẹ gần kiệt sức khi chơi cùng con

Mẹ gần kiệt sức khi chơi cùng con! Thật đấy❤️. Cứ nghĩ khi con lớp 5, Ba con 55 tuổi, mẹ 47 tuổi. Con lớp 10 là Ba 60 tuổi! Chạnh lòng!
Bởi khi mẹ lớp 12, ông Ngoại 58 tuổi, mẹ đã thấy ông Ngoại rất già rồi. Kiếp sau mẹ sẽ lấy chồng sớm hơn, sinh đẻ sớm hơn cho các con đỡ khổ. Bay nhảy để tuổi già con cọc❤️
10/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *